Onderwijs in Reuver in vroeger dagen

Zoals bekend heeft de werkgroep bijzondere projecten van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal op verzoek van de gemeente Beesel vorig jaar een project opgestart dat het Reuverse centrum meer uitstraling moet geven. Na drie succesvolle etalage-tentoonstellingen met de thema’s de grof-keramische industrie, het 66-jarig jubileum van Vastelaovesvereiniging de Windjbuujels, en de Reuverse middenstand in het verleden heeft de betreffende werkgroep als volgende onderwerp gekozen voor het uitbeelden van het vroegere onderwijs in Reuver. Dit wil zij doen door het etaleren van voorwerpen en foto’s betreffende dit thema in de vorige eeuw.

Oproep : hierbij roept de werkgroep lezers op om te reageren en foto’s en voorwerpen ter beschikking te stellen van de werkgroep teneinde deze aan het Reuverse kooppubliek en voorbijgangers te tonen in de etalages van de voormalige apotheek aan de Rijksweg te Reuver.

Heeft u foto’s, voorwerpen of andere interessante gegevens omtrent het onderwijs in vroeger tijden (1930-1980)? Stuur uw informatie dan aan e-mailadres etalageproject@ziggo.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jozefschool Offenbeek 1955-1956, foto Lau Huijbers.