Biejeingezeumerd 2019-3 verschenen

Biejeingezeumerd is het gezamenlijk verenigingsblad van Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Deze keer o.a.:
- verenigingsnieuws met een In memoriam over Huub Tummers, initiatiefnemer van de werkgroep Keramische Routestructuur.
- de kroniek van Swalmen met o.a. de gedecoreerden.
- Wie kent Claar en Jean van café de Hoeskamer oppe Boekoel niet. Een luchtig verhaal in ‘t Zjwaams over hoe een echtpaar min of meer per ongeluk via een paardje in de horeca terechtkwam.
- In de oude doos foto’s van de jongens die in schooljaar 1960-1961 bij meester Bergmans in de vijfde klas zaten van de Lambertusschool in Swalmen.
- Deel twee over de etymologie van ‘kutelkemutelke’. Ooit gedacht dat ‘kutele’ terug te voeren is op een eigenschap van de koekoek: het bedriegen?
- In een Swalmbode van 1956 lezen we dat jongens vanaf 12 jaar op zondagmiddag en -avond vrijblijvend ontspanning konden vinden in de patronaatszaal achter het gemeentehuis bij het Jongenspatronaat en dat ze ook terecht konden bij een nieuw te starten troep van Jong Nederland, dat ‘sterk gereglementeerd, georganiseerd en gedisciplineerd’ was.
- Je moet er maar lol in hebben: een week lang onafgebroken in een bootje vissen op de Maas. Sir Lenssen uit Reuver deed dat in 1971. Een uitgebreid verslag over zijn belevenissen.
- Wat gebeurt er momenteel in het Beesels Broek? Lees welke werkzaamheden er worden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van deze natte natuurparel zoveel mogelijk te herstellen.
- “Veur de raam biej Meuse en Jan Killaars sjtónge veur rieje diek nao ’t ‘niejste medium’ te kieke”: twee regels uit een ballade over de 60-er jaore van Nol Wassen.
- “In de vrees des Heeren opgevoed was zij godvruchtig en zachtmoedig, eenvoudig van zeden en vriendelijk in hare woorden”: het taalgebruik op een bidprentje uit 1899 is niet meer te vergelijken met dat van nu.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl, info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.
 

 


 

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor