Biejeingezeumerd 2020-2 beschikbaar

Het tweede nummer van de dertiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen is verschenen. Naast het verenigingsnieuws, foto’s, schenkingen en het jaarprogramma (onder voorbehoud) staan er weer de nodige interessante artikelen in.

-“Mit geldj zin knoevels of kusjes neet te koup”, zegt Lisa Naus in haar dialectgedicht over de huidige coronatijd.
-Welke prinselijke hoogheden had Swalmen met Carnaval ook al weer? Lees dat en meer in de kroniek van Swalmen van de eerste drie maanden van 2019.
-Uit de oude doos komt een groepsfoto met jeugd van voetbalvereniging Reuver uit 1965. Enkele namen ontbreken nog.
-Wat zijn in onze provincie de ruimtelijke consequenties van de verplichte verduurzaming van ons energieverbruik? Oud-directeur van de Natuur- en Milieufederatie en tevens oud-MHVS-voorzitter Hans Heijnen licht de energietransitie met behoud van kwaliteit van natuur en landschap in begrijpelijke taal toe.
-In het laatste deel van het reisverslag van de Reuverse emigrant Lei Litjens, die in 1953 naar Australië vertrok, lezen we hoe hij een compleet huis kon huren voor f 11,50 per week en wat er tot zijn grote verrassing gezongen werd tijdens een zondagse mis.
-Waarom werden bij boerderijen vlierstruiken vaak geplant in de buurt van de keuken- en staldeur en wat doet een flierefluiter eigenlijk. Hans Simons zocht allerlei wetenswaardigheden bij elkaar over de Vlier, een mooi onderdeel van onze flora.
-Leo Verhart vertelde de deelnemers aan de nationale archeologiedagen hoe men te werk ging bij het zoeken naar een Romeinse dwarsweg op de weg Heerlen/Xanten op een perceel in de kasteelbossen van Swalmen.
-In 1698 is Trincken Gerits uit Belfeld binnen 6 maanden ná het huwelijk in het kinderbed terechtgekomen. Dat kwam haar op een boete te staan van 50 gulden. Wim Doezen zocht in de gerichtsprotocollen Beesel-Belfeld en haalde er de nodige interessante wetenswaardigheden uit.
-Diep verscholen in de bossen van het Brachterwald in de noord-oosthoek van Belfeld ligt sinds 1927 een groot huis. Wim van Diepen dook in de geschiedenis van het eenzame huis op de Horsterberg en zet de diverse bewoners en bestemmingen op een rijtje.
-“Soms zit het leven vol verrassingen”, stelt Wiel Luys en verhaalt hoe hij toevallig in contact kwam met de vinder van een laat-Romeinse swastika-fibula (=draagspeld) op Beesels grondgebied. Een wel zeer bijzondere vondst.
-In 1956 vindt burgemeester Ch. Strens van Swalmen het nodig in de Swalmbode de bevolking nogmaals te waarschuwen tegen z.g.‘venters’ met liedjes, ansichtkaarten, briefkaarten enz. Hij noemt het merendeel van hen ‘werkschuwe elementen, die de opbrengst besteden aan drank, snoepgoed enz.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl ; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor