Etalageproject - Boerenleven in Reuver

De werkgroep bijzondere projecten heeft de etalage van de voormalige apotheek aan de Rijksweg te Reuver weer voorzien van foto’s en voorwerpen betreffende het nieuwe thema : Boerenleven in Reuver.

Teruggegaan wordt naar de tijd waarin de landbouw en veeteelt nog niet geautomatiseerd of computergestuurd was en veel werk bestond uit echte handenarbeid. Naast foto’s van boerderijen in vroeger dagen worden er ook afbeeldingen van de arbeid op het land of met het vee getoond. Dit werk gebeurde eerst met mankracht en later paardenkracht en rond 1950 kwam de landbouwmechanisatie echt op gang. De boer van toen heeft zich ontwikkeld tot de agrarisch ondernemer van tegenwoordig. In de etalages zijn naast afbeeldingen ook voorwerpen uit de vroegere boerenpraktijk ten toon gesteld. Door de beperkte ruimte in de etalages is dit vanzelfsprekend beperkt tot kleine gebruiksvoorwerpen.

De tweede wereldoorlog trok een zware wissel op de agrarische sector:
Volgens opgave van de gemeente Beesel aan Militaire Commissaris te Venlo waren in de gemeente Beesel :
300 boerderijen
6 daarvan waren totaal verwoest
5 zeer zwaar beschadigd, vermoedelijk niet herstelbaar
50 zwaar beschadigd doch herstelbaar
100 licht beschadigd
100 met glas- en pannenschade
Voor de oorlog was 1500 hectare landbouwgrond in gebruik; na de bevrijding nog slechts 200 hectare. Voor de oorlog waren er 230 karren. Daarvan waren er na de bevrijding nog slechts 10 over. In de gemeente lagen ca. 8000 mijnen. Ten gevolge van de mijnen lag binnen de gemeente ruim 4000 hectare cultuurgrond (gebruikt voor akkerbouw en/of veeteelt) braak.

De boer liet zich niet klein krijgen. Hij ploegde voort en krabbelde weer op.

Veel van de afgebeelde boerenbedrijven/-gebouwen bestaan nog, andere zijn gesloopt of verbouwd of worden tegenwoordig als woning gebruikt. Oudere kijkers zullen zich veel herinneren, jongeren zullen zich slechts verbazen als ze zien hoe een en ander vroeger in zijn werk ging.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor