Geleidelijke herstart activiteiten heemkundevereniging

Lange tijd waren onze verenigingsactiviteiten i.v.m. Covid 19 afgelast of uitgesteld. Dat betekende dat alle lezingen, fietstochten, excursies maar ook de maandagavonden, werkgroepbijeenkomsten etc. die onder verantwoordelijkheid van onze vereniging vallen werden aangehouden. Met de door de overheid aangekondigde en nog aan te kondigen versoeplingen bekijken we in hoeverre we weer activiteiten kunnen ontplooien. Een 'eerste teken van leven' met publieksbijeenkomsten zijn de toelichtingen in de open lucht tijdens de Nationale Archeologiedagen te Reuver. Zie daarvoor onze agenda op deze website.

We hopen en vertrouwen op uw begrip. Laat ons hopen dat de situatie spoedig weer zodanig is dat we weer volop allerlei verenigingsactiviteiten kunnen organiseren.

Bestuur Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor