Nieuw boek over geschiedenis Sint Urbanusparochie Belfeld verschenen

Op zaterdag 19 november is na de Heilig Mis van 18.30 uur in de Sint Urbanuskerk het boek “Onderweg naar vijf eeuwen Sint Urbanusparochie” van Jan Peeters (tevens lid van onze vereniging) gepresenteerd.
Inmiddels is ook de vrije verkoop gestart. Het boek kost € 19,95. Vanaf 21 november is het boek  o.a. te koop via de website van de parochie federatie Tegelen-Steyl –Belfeld bij kantoorboekhandel Van Heel in Tegelen en in de winkel van Slijterij Salut in Belfeld.

In dit boek wordt ingegaan op de roerige geschiedenis van de Belfeldse parochie-gemeenschap. De parochianen hoeven vanaf 24 april 1571 niet meer naar de moederkerk in Tegelen te gaan om de H. Mis bij te wonen. De problemen tijdens de Tachtigjarige Oorlog worden beschreven. Omdat de bevolking gestaag groeit, wordt de kerk te klein en in 1840 vervangen door een grotere kerk. Het onderhoud van de kerkgebouwen is een steeds terugkerend probleem voor de armlastige plattelandsbewoners van het dorp. Door de sterk groeiende bevolking wordt in 1914 weer een grotere nieuwe kerk ingezegend. Echter, na slechts 30 jaar moet deze kerk worden gesloopt vanwege de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog. Na 7 jaar kan pas een nieuwe kerk worden gebouwd. Maar… op een geheel andere plaats. Mede hierdoor keert Belfeld zich na vele eeuwen met de rug naar de Maas. De klok tikt verder en het einde van de periode van het Rijke Roomse Leven nadert. Na het Tweede Vaticaans Concilie wordt de geloofsbeleving anders en neemt het kerkbezoek af. Door vooral personele problemen binnen de kerk is het kerkbestuur genoodzaakt een federatie aan te gaan met de besturen van de Tegelse kerken. 
Ook rond de kapel van Geloo zijn de laatste vijftig jaar ontwikkelingen die we onder de aandacht willen brengen. De drie kloosters die in de 20e eeuw in Belfeld worden gebouwd, hebben veel voor Belfeld betekend maar halen in die hoedanigheid toch niet het einde van die eeuw.
Bijzonder is de beschrijving van enkele Belfeldenaren die hun gelovige boodschap in de tweede helft van de 20e eeuw in verre landen gaan verkondigen.
Het boek wordt afgesloten met een overdenking over de vraag hoe het geloof zich in de toekomst zal ontwikkelen.

 

Begunstigers

Technologiesponsor