Nieuwe publicatie over de Tweede Wereldoorlog in onze regio

De Tweede wereldoorlog blijft nog steeds een onderwerp van gesprek. Nog steeds komen er na al die jaren nog steeds verhalen boven water die niet of maar gedeeltelijk bij het grote publiek bekend zijn. Dit zijn verhalen die meer dan de moeite waard zijn. Dit is ook voor de regio Belfeld, Beesel, Reuver en Swalmen het geval.

Paul Meusen heeft meer dan 25 jaar onderzoek gedaan naar het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio, Belfeld, Beesel-Reuver, Swalmen en naast gelegen regio’s. De verhalen zijn voornamelijk gebaseerd op archiefstukken, zoals processen-verbaal en getuigenverklaringen. Hij heeft inmiddels veel verzameld en dit heeft verrassende verhalen opgeleverd. Verhalen die tot nu toe nooit eerder of summier bij het grote publiek bekend waren. Wat te denken van een vliegtuig dat in 1943 in Reuver is neergestort. Het tragische verhaal over de gebeurtenissen aan de Patersweg in Belfeld is bijna tot in detail onderzocht en beschreven. Het gaat over infiltraties, executies maar ook over Franse krijgsgevangen, onderduikers en de knokploeg. Belangrijk wat nooit vergeten mag worden is dat heldenmoed ook een keiharde keerzijde had. Wat zeker de moeite waard is dat er veel meer mensen bij verzetsactiviteiten betrokken waren dan tot nu toe bij het grote publiek bekend was. Deze mensen mogen ook weleens genoemd worden.

De auteur heeft deze verhalen gebundeld en wil deze als boekwerk uitgeven. Tot 1 juni is het mogelijk in te tekenen op deze uitgave. Het intekenformulier vind u hier.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor