13 december - Heemkundeleden vertellen over hun passie

Op woensdag 13 december vertellen leden van de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal over hun passie. In drie presentaties van circa 20 minuten geven zij hiervan een beeld. Na iedere presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor heemkundeleden zijn deze presentaties gratis en aan niet leden wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.
De presentaties worden vanaf 20.00 uur gegeven in het verenigingslokaal in de Inno-fabriek aan de Dr. Poelsstraat 6 in Reuver.

De entree voor leden is gratis, aan niet leden wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.
Graag aanmelden bij Hennie Geurts-Willemsen, Nieuwstraat 2, 5954 CK Beesel, tel. 06-29271355, e-mail: hennieenjan@home.nl.

Guus Killaars vertelt over zijn passie voor bijen
Daarin besteed hij aandacht aan:
- Bijen zorgen voor voedselaanbod
- Hoe leeft het bijenvolk?
- Producten en geschiedenis
- Gezondheid en gevaren

Wiel Luys vertelt de nieuwe ontdekkingen over de Romeinse weg bij Swalmen e.o.
Zo’n 2000 jaar geleden werd er in het Romeinse Rijk door de Romeinen een enorm wegenstelsel aangelegd van zo’n 85.000 km. Eén van deze wegen is de Via Traiana. Deze weg, aangelegd rond het midden van de 1ste eeuw na Chr., verbond de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana (Xanten) met Heerlen en Maastricht en was van grote militaire en economische betekenis.
Deze weg liep ook langs de oostkant van Swalmen en Roermond. Hoewel er over het tracé van bepaalde stukken een redelijke overeenstemming bestaat, is een groot deel van de route nog onzeker en wordt er nog volop door de deskundigen gediscussieerd over het exacte verloop. Dankzij jaren onderzoek door de werkgroep archeologie van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is dit voor dit gebied veel duidelijker geworden. Zelfs is hierbij een nieuwe verbindingsweg ontdekt, die zeer waarschijnlijk naar Neuss aan de Rijn loopt. Inmiddels is er ook een werkgroep Via Traiana opgericht om samen met twee andere verenigingen een groot deel van het verdere tracé beter in kaart te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Coopmans vertelt over Broederschap van Sint Jacobus de Meerdere
Over het ontstaan, de eeuwenoude historie en huidige gang van zaken bij de Broederschap van Sint Jacobus de Meerdere.
Als lid van deze broederschap, geeft Jan Coopmans op deze verenigingsavond een uiteenzetting over het ontstaan, de eeuwenoude historie en de huidige gang van zaken bij deze Broederschap. Deze is gevestigd in Roermond en werkzaam over de gehele provincie Limburg, als onderdeel van het Nederlands Genootschap van Sint Jacobus te Utrecht.
Ook zal ter sprake komen de uitgave van het boek “Jacobspad” met veel cultuur-historische gegevens. En de daarvan afgeleide nieuwe Routebeschrijving en de Pelgrimspas.

 

Begunstigers

Technologiesponsor