De heemkundevereniging

Onze doelstelling

Op 24 oktober 1980 werd Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal opgericht. Voor en na verdwenen namelijk historische gebouwen en landschapselementen, waarmee ook het dorpseigene dreigde verloren te gaan. Onze vereniging zet zich dan ook in voor het behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul, maar ook daarbuiten komen wij in voorkomende gevallen op voor cultuurhistorische belangen. Dit tracht de vereniging te bereiken door een aantal activiteiten.

Onze activiteiten

Onze activiteiten zijn gericht op voorlichting, educatie en ontspanning. We organiseren lezingen, film- en videopresentaties. We houden wandelingen en fietstochten in de omgeving en maken excursies. We geven cursussen op het gebied van: dialect, genealogie, stamboomonderzoek, archeologie en oud schrift. Voor een aantal van deze onderwerpen zijn werkgroepen geformeerd.

Welke werkgroepen zijn er?

Diverse activiteiten worden in werkgroepverband beoefend. We hebben de volgende werkgroepen.

  • Kruisen en kapellen Beesel en Kruisen en Kapellen Belfeld
  • Archeologie
  • Bijzondere projecten
  • Dorpsgidsen Beesel
  • Gidsen voormalig Brits munitiedepot
  • Open monumentendag
  • Genealogie
  • Limburgse klokken en uurwerken
  • Redacties van het jaarboek en de redactie van het verenigingsblad.

Verder zijn leden actief op het gebied van onderwijs, dialect en volkskunde.

Penning

In 2004 werd Maas- en Swalmdal door de Vrienden van het Limburgs Museum uit meer dan 80 heemkundeverenigingen gekozen Goltziuspenningom als eerste de Goltziuspenning in ontvangst te nemen. We ontvingen deze penning volgens de jury voor “baanbrekend en grensoverschrijdend werk op het gebied van de heemkunde, voor het uitstekende jaarboek en talrijke interdisciplinaire projecten.

Lid worden

U ondersteunt onze doelstelling en activteiten door lid te worden van onze vereniging. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie.

 

Begunstigers

Technologiesponsor