Werkgroepen en studiegebieden

Binnen de heemkunde zijn een groot aantal disciplines of studiegebieden te onderscheiden, zoals: volkskunde, archeologie, kruisen en kapellen, historie, dialect, onderwijs, genealogie, flora en fauna etc. Op deze gebieden zijn binnen onze vereniging een groot aantal personen actief. Voor sommige studiegebieden zijn werkgroepen gevormd waarbinnen leden met dezelfde interesse samenwerken door regelmatig bij elkaar te komen of activiteiten te organiseren. Zelfs zijn er werkgroepen, onder verantwoording van het verenigingsbestuur, met een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester. Zo kent de vereniging op dit moment de werkgroepen: archeologie, kruisen en kapellen Beesel, kruisen en kapellen Belfeld, dorpsgidsen Beesel, gidsen voormalig Brits munitiedepot, genealogie, open monumentendag en Limburgse klokken en uurwerken.

Voor andere disciplines kennen we alleen een contactpersoon, zoals monumenten, dialect en onderwijs. Overigens wil dit niet zeggen dat deze onderwerpen minder belangstelling genieten. Mochten leden de behoefte hebben om nieuwe werkgroepen op te richten dan is hier binnen de vereniging alle ruimte voor.

Voor de verschillende publicaties van de heemkundevereniging zijn redacties actief die in feite hetzelfde functioneren als de werkgroepen. Zie daarvoor het onderdeel publicaties op deze website.

 

Begunstigers

Technologiesponsor