24 oktober - Lezing met de Prins over de Maas

Lezing: Met de Prins over de Maas

door Jean Knoors

De herfst van 1568 is mooi na een lange droge zomer. Aan de lage waterstand van de Maas is te zien dat het lang niet meer heeft geregend. Op verschillende plaatsen kan men zonder veel waaghalzerij te voet de rivier oversteken. De oogst is goed gelukt en de boeren vullen hun schuren met wintervoorraden. Niemand heeft er op dat moment weet van dat er korte tijd later flink gevochten zal worden tussen de troepen van Willem van Oranje en de Spanjaarden.

Rond vier uur in de middag van de 5e oktober breekt Willem van Oranje zijn legerkamp in Wittem op maar laat om de Spanjaarden te misleiden de tenten in de richting van Maastricht staan en houdt de kampvuren brandend. Begunstigd door helder maanlicht bereikt het Oranjeleger, 23.000 voetknechten en 9.000 ruiters, na een mars van ongeveer vijf uur rond middernacht de boorden van de Maas bij Obbicht. Opgeschrikte dorpsbewoners slaan op eerbiedige afstand de spectaculaire overtocht gade. Dichte rijen ruiterij worden in de bedding van de rivier geplaatst om de stroomkracht te breken. Daarachter trekken vendels voetknechten naar de overkant. Vanaf beide oevers wordt een brug geslagen om het overige voetvolk en het veldgeschut droog naar de overkant te brengen.

Vele jaren is in het geschiedenisonderwijs op de basisscholen deze overtocht breed uitgemeten als een succesvolle actie van de Prins in zijn veldtocht van 1568. Wie herkent niet de fraaie wandkaart die als afbeelding hierbij is afgedrukt. Maar was dat werkelijkheid? Hoe verliep in die tijd de strijd tussen Spanjaarden en de Prins van Oranje? Wat maakte de bevolking mee? Hoe ging die overtocht over de Maas in zijn werk? Was het werkelijk een huzarenstukje? Wat heeft het opgeleverd? Jean Knoors neemt ons meer naar de Tachtigjarige Oorlog in het Maasdal en schildert ons een boeiend verhaal over het tijdbeeld van toen.

Datum: 24 oktober. Aanvang 20.00 uur.
Toegang: gratis voor leden van heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Niet leden vragen we 3 euro als bijdrage in de onkosten.
Locatie: Parochiekantoor Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 (achter de Lambertuskerk).

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor