40-jarig jubileum Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

De werkgroep bijzondere projecten van de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal biedt al enkele jaren het publiek de mogelijkheid terug te kijken in het verleden. Dit doet ze door steeds weer andere thema’s uit de Reuverse jonge geschiedenis ten toon te stellen. Het initiatief daartoe werd genomen in samenwerking met de gemeente Beesel en de reden daarvoor was de leegstand van meerdere winkelpanden binnen het centrum van Reuver. Door het “aankleden” van de gapende ramen wordt het winkelend publiek niet meer geconfronteerd met de lege etalages en zo worden de voorbijgangers getrakteerd op een nostalgische terugblik in het Reuverse verleden.
anvankelijk werd gebruik gemaakt van de etalages van de voormalige apotheek aan de Rijksweg, maar nadat dit pand werd verkocht om te worden verbouwd tot appartementencomplex zat de werkgroep met een probleem door gebrek aan een geschikte ruimte. Door de coronacrisis lag het project vervolgens lange tijd stil. Dit jaar krijgt het geheel echter een vervolg. Woningstichting Nester stelt de etalage in de winkelpassage in het centrum van Reuver ter beschikking voor het inrichten van de volgende etalage-tentoonstelling.

In 2020 bestond Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal 40 jaar. Door de corona-beperkingen kon een viering van dit jubileum geen doorgang vinden en werd besloten daarvan af te zien. De werkgroep bijzondere projecten wil toch stilstaan bij dit 40-jarig bestaan van de vereniging en heeft de etalages (maar liefst 20 strekkende meter) in de Passage ingericht met foto’s en informatie over de diverse activiteiten van en door de werkgroepen die deel uitmaken van de vereniging. De activiteiten van elke werkgroep en discipline worden door middel van onder andere fotopanelen aan de belangstellende voorbijgangers gepresenteerd.

De etalage-expositie zal beschikbaar blijven tot het einde van het jaar 2021.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor