6 juni - Lezing over kruisen en kapellen

Op dinsdag 6 juni verzorgt Wim van Diepen een lezing over kruisen en kapellen in Limburg. In deze provincie vinden we heel veel klein religieus erfgoed langs talloze wegen en paden. Dat kunnen kruisen of kapellen zijn, maar ook Lourdesgrotten, pelgrimsroutes of kruiswegen met de bijbehorende staties. In totaal zijn het er ruim drieduizend.

Ook in onze omgeving kunnen we heel wat van deze objecten aantreffen en bijna altijd is er een apart verhaal aan verbonden. Wie richtte deze kapel op en waarom? Van welk materiaal is dit kruis gemaakt en waarom is het hier geplaatst? Wat is het verhaal achter deze Kruisweg? Bijna altijd hebben heemkundigen een antwoord kunnen achterhalen op dit soort vragen.

Wim van Diepen zal, met behulp van een fotopresentatie, op deze avond een groot aantal van deze monumentjes bespreken.  Ook zal hij aangeven wat er gedaan wordt door vrijwilligers en overheid om te zorgen dat er in de toekomst niets meer verloren gaat op dit gebied.
Wim van Diepen is al tientallen jaren lid van diverse organisaties die proberen om dit cultureel Limburgs Erfgoed in stand te houden. Na 18 jaar zal hij samen met Chris Willems op 13 mei bij de jaarlijkse contactdag van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg (SKKL) als SKKL bestuursleden afscheid nemen.

Locatie: verenigingsruimte heemkundevereniging Innofabriek Dr. Poelsstraat 6 te Reuver.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: de lezing is voor leden gratis, niet leden betalen € 3 entree.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Aanmelden kan bij hennieenjan@home.nl.

 

Begunstigers

Technologiesponsor