Biejeingezeumerd 2019-2 verschenen

Het tweede nummer van de twaalfde jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen is verschenen. Naast het verenigingsnieuws, verslagen van recente activiteiten, foto’s, schenkingen en het jaarprogramma staan er weer de nodige interessante artikelen in.

Een greep uit de inhoud
‘Kutelkemutelke’ kennen we vast allemaal. Paul Bloemen probeerde te achterhalen hoe we aan deze schitterende parel in onze dialectkist komen. “Waoróm besteit d’r veur aaj paerde gènne ‘Breer’?” Dat vraagt Nol Wassen† zich af in zijn dialectgedicht ’t Trekpaerd. Leuk om te bewaren is een militair paspoort uit 1915 waarmee Andreas Hubertus Jacobus Verstegen uit Beesel naar Duitsland mocht reizen. Het paspoort is gesteld in de destijds gebezigde Franse taal. Had jij ook een Kreidler Florett of soms een Zündapp of een Puch? Voor de volgende etalagetentoonstelling in de voormalige apotheek aan de Rijksweg is de werkgroep bijzondere projecten op zoek naar foto’s, gebruiksvoorwerpen en documenten die herinneren aan de 60-er jaren. Uit de Limburgse Koerier van 6 januari 1926 een bericht over de overstroming van Beesel. Lees hoe het ‘snelwassende water aan alle zijden opdrong’. Teneinde Zondags het kerkgaan mogelijk te maken, moest een noodbrug 

geslagen worden. Den Herberg in Belfeld aan Rijksweg Noord: een pand met een verhaal en een rijk horecaverleden dat teruggaat tot 1666. “In 1725 woont in dit huis Johannes Gerits, gehuwd met Joanna Wolfferts. Hij is ‘maltmaker, brouwer en wacholderstoker’. Voor de belastingen wordt hij aangeslagen als ‘tapper’en ‘schincker’ en dat wijst erop dat ze een café hadden en zelf drank produceerden”. “In ons huis moet op harmonische wijze ons gezinsleven zich kunnen ontplooien”. Een zin uit een bericht in de Swalmbode van 13 oktober 1956, waarin wordt aangekondigd dat een modelwoning aan de Koningin Wilhelminalaan kan worden bezichtigd. In 1826 gebeurde het Jan Dings uit Beesel dat zijn geboorte eerst door maar liefst zeven getuigen bij de vredesrechter in Venlo bevestigd moest worden voordat hij kon trouwen. Wim Hoezen verzamelde nog een aantal opmerkelijke huwelijksbijlagen uit de 19de eeuw. Bert Heijnen verhaalt hoe slager Eedje hun gezin door de winter hielp en hoe hij het niet kon laten elke dag even in de kelder van de worst te snoepen. Welke prinselijke hoogheden had Swalmen met Carnaval ook al weer? Lees het in de kroniek van Swalmen van de eerste drie maanden van 2019. En uit de oude doos komt een klassenfoto van groep 3 van de Lambertusschool in Swalmen van juffrouw Van Duin-Neelen in schooljaar 1986-1987.
 

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl, info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.


 

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor