Boek De Soepsjtein in Swalmen verschenen

Uitgave van het tweetalige boek “De Soepsjtein en anger ‘waorgebeurde’ verhaole oet ’t Jaegershoes” / “De Soepsteen en andere ‘waargebeurde’ verhalen uit het Jagershuis”

Recent verscheen het bijzondere verhalenboek “De Soepsjtein en anger ‘waorgebeurde’ verhaole oet ’t Jaegershoes”/ “De Soepsteen en andere ‘waargebeurde’ verhalen uit het Jagershuis”. Dit verhalenboek bevat 19 verhalen, vertellingen en sprookjes opgetekend door oud-Swalmenaar Giel Geraedts. Deze verhalen zijn gebundeld door zijn zoon Wim Geraedts met hulp van diverse deskundige dialectsprekers. De bekende Veluwse wildschilder Nico Bulder verzorgde diverse illustraties in het boek. Bij de aankoop van het boek krijgt men in feite twee boeken. Het bestaat namelijk uit een ‘Zjwaams’ deel als ook dezelfde verhalen in het  Nederlands; dit om degenen die het ‘Zjwaams’ niet machtig zijn, toch te laten meegenieten van deze sappige ‘Zjwaamse’ verhalen. 

Het boek is op 8 juni 2024 uitgegeven door de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Het kost in de reguliere verkoop € 27,50. Het is te koop in de boekwinkels van Swalmen, Maasniel, Roermond en kan besteld worden bij de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen.

Het boek bevat - zoals Giel Geraedts het zelf noemde - de ‘Verzamelde werken van G.G.’, Swalmer verhalen die hij kort voor zijn dood in 1998 nog net als manuscript in concept heeft voltooid. De meeste verhalen zijn oorspronkelijk afkomstig van Willem Douzen (1887 - 1978), welke vervolgens zijn vastgelegd door Giel Geraedts. De verhalen gaan over de jonge jaren van Willem Douzen, een tijd waarin er weinig gebeurde en mensen streken uithaalden om het saaie leven wat meer kleur te geven. Ze geven alles bij elkaar een goed tijdsbeeld van Swalmen en Boukoul in de periode 1850-1950. Historisch verantwoord is het verhaal over de eerste auto's in Swalmen op 8 juli 1898, toen de autorally Parijs-Amsterdam door Swalmen ging. Het verhaal van de Soepsteen heeft zelfs enige literaire betekenis. Ten slotte zijn er naast andere verhalen over spoken, heksen en weerwolven ook drie sprookjes opgenomen. Deze sluiten goed aan bij andere vertellingen uit Limburg en omgeving.

 

Begunstigers

Technologiesponsor