In memoriam Jan Ickenroth

Op donderdag 24 augustus bereikte het bestuur van de heemkundevereniging het droevige bericht dat Jan Ickenroth, zeer gewaardeerd lid van onze vereniging, een dag eerder in het Hospice Mariaweide in Venlo was overleden. Het was bekend dat Jan al enige tijd met zijn gezondheid sukkelde en daarom sinds eind juni was opgenomen in het hospice. Hij gold als de eminence grise van onze vereniging.

We zullen met name zijn deskundigheid en feitenkennis op velerlei gebied missen. Sinds begin 1981 was hij lid van Maas- en Swalmdal en in al die jaren is zeer vaak een beroep op hem gedaan als vraagbaak op tal van met name Reuverse historische onderwerpen. Formidabel was zijn geheugen waaruit hij moeiteloos de gevraagde informatie kon oplepelen. Geef Jan een oude foto van Reuver en feilloos wist hij de context van de foto op te sommen. En als hij het antwoord al niet meteen kon benoemen dan vormde zijn omvangrijke documentatiecollectie thuis een bron waarin het antwoord kon worden gevonden. Zijn woning staat vol met talloze ordners waarin documentatie over Reuverse onderwerpen, archiefmateriaal en een grote verzameling foto’s is opgenomen. In de woonkamer valt bezoekers meteen de wanden met plaatselijke fijnkeramiek op, een ander onderwerp waarin Jan zich gespecialiseerd had. De rest van de woonkamer wordt in beslag genomen door tot aan de nok gevulde boekenkasten.

Gelukkig is veel van de kennis van Jan vastgelegd in de nodige artikelen die in ons jaarboek zijn verschenen. Hij mag gerekend worden tot de meest productieve schrijvers van het jaarboek. Ze geven goed inzicht in de onderwerpen waarmee hij zich de afgelopen ruim 40 jaar heeft bezig gehouden. Daarbij werd hij geholpen door de functie van ‘archivaris’ die Jan bij meerdere verenigingen of instellingen vervulde. Hij ordende het archief van de Reuverse parochie, het Philharmonisch Gezelschap (de Philharmonie) en ook veel documentatie bij onze eigen vereniging. Zijn karakteristieke handschrift op de achterkant van fotoafdrukken of documentatiemappen verraadt de inventarisatiewerkzaamheden die hij in vele vrijwillige uren verrichtte in onze archiefruimte.

In een interview dat vorig jaar in ons verenigingsblad Biejeingezeumerd werd gepubliceerd gaf Jan aan dat hij had meegewerkt aan de voorbereiding van de expositie onder de titel ‘Bieslo aen die Maese’ waaruit de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is voortgekomen. Om onverklaarbare redenen had Jan de oprichtingsvergadering gemist en werd pas enkele maanden later lid. Wat we in elk geval wel zeker weten is dat we Jan Ickenroth zullen gaan missen. Onze dank voor zijn inzet en bijdrage aan Maas- en Swalmdal kan niet groot genoeg zijn. Dat hij moge ruste in vrede.

Bestuur heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

 

Begunstigers

Technologiesponsor