Jaarprogramma 2018

Ons jaarprogramma bestaat uit een gevarieerde mix aan activiteiten die gericht zijn op voorlichting, educatie en ontspanning. Daarbij komen in principe alle heemkundige disciplines die binnen de vereniging worden beoefend, aan bod. Naast lezingen of filmpresentaties gaat het om wandelingen en fietstochten in de omgeving, (bus)excursies en cursussen. De meeste activiteiten zijn ook door niet-leden te bezoeken. Elk jaar zijn er tevens een aantal vaste activiteiten. Voor zover bekend is ons jaarprogramma 2018:

- 24 januari : lezing door Maurice Heemels over ‘Den akker des doods, waar allen gelijk worden'. Gezamenlijke activiteit met de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS).
- 27 februari: lezing door Willem Kurstjens over de g
evolgen van de Eerste Wereldoorlog voor onze regio. Gezamenlijke activiteit met de MHVS.
- 9 maart: l
ezing door Herman van Megen over ‘De bospartizanen van Baarlo’.
- 20 maart: ledenvergadering HVMS.
- 2 april: fietstocht in het Munitiedepot.
- 10 mei Hemelvaartfietstocht. Gezamenlijke activiteit met de MHVS.
- 23 mei: excursie naar Industriecomplex Duisburg. Gezamenlijke activiteit met de MHVS.
- 6 juni: lezing door Ragdy van der Hoek over de geschiedenis en invloed van de grens vanaf 1815 op onze samenleving. Activiteit in het kader van het erfgoedfestival ‘Over grenzen’.
- 30 juni busexcursie naar Koblenz.
- 7 juli t/m 26 augustus zomervakantie.
- 8 en 9 september: Open Monumentendag, thema: Europa.
- 14 oktober: herfstwandeling op het Oude Kerkhof in Roermond. Gezamenlijke activiteit met IVN De Steilrand.
- 12-14 oktober: Nationale archeologiedagen.
- 24 oktober: lezing over de 80-jarige oorlog in Limburgs Perspectief door Jean Knoors. Gezamenlijke lezing met de MHVS.
- 27 oktober: Nacht van de Nacht wandeling. Gezamenlijke activiteit met de HVMS.
- 14 november: dialectavond met Pierre Bakkes en Georg Cornelissen.
- 23 november: presentatie jaarboek.
- november: heemkundeleden vertellen over hun passie…. Een drietal leden vertellen elk circa 20 minuten over een aspect van de heemkunde waar ze bijzonder in zijn geïnteresseerd. Gezamenlijke activiteit met de MHVS.
- 26 december: Kerstwandeling. Gezamenlijke activiteit met de MHVS.

Voor actuele meldingen over deze activiteiten volg onze agenda. Berichtgeving over aanstaande activiteiten worden ook bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief ‘De Kleine Zeumer’. Aanmelding daarvoor kan door een mail te sturen aan twanernst@ziggo.nl.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor