Oproep verhalen rondom voormalige fabriek Teeuwen - Oppe Brik

Wellicht heeft u al kennis gemaakt met het project dat Cindy Heldens heeft gerealiseerd binnen de muren van de oude Teeuwen fabriek (Oppe Brik) in Offenbeek. Door corona is het project helaas niet afgerond zoals ze had gehoopt. Daarom vraagt ze om uw hulp.

Ze is nog op zoek naar vier mooie verhalen van allerlei aard, van voormalige werknemers (ook gastarbeiders) of anderen die over de historie van deze greswarenfabriek kunnen worden toegevoegd. Via haar website www.cindyheldens.nl  zie onder projecten, is een link te vinden naar drie verhalen die ze al heeft uitgewerkt. Deze interviews/verhalen staan daar in geschreven tekst en als luister verhaal.

Ze is dus op zoek naar kleine bijzondere verhalen. Deze verhalen hoeven niet heel hoogdravend te zijn, het kan iets heel simpels zijn zoals de was ophangen in de fabriek, tot een soepje dat op de oven werd verwarmd. Personen die op een of andere manier een bijdrage kunnen/willen leveren kunnen contact opnemen met ons bestuurslid Luciënne Killaars, telefoon 06-29276811.

Met de gemeente loopt een afspraak om in het najaar een officieel moment in te plannen voor de onthulling van de “kunstwand” in de school het Grescollege.

 

Begunstigers

Technologiesponsor