Toelichting mediabank

Inhoud mediabank – Naar de mediabank

De heemkundevereniging Maas- en Swalmdal beheert duizenden historische foto’s en negatieven die vooral betrekking hebben op haar werkgebied (Swalmen, Beesel en Belfeld). Deze collectie groeit nog altijd door schenkingen of in eigen beheer gemaakte foto’s. Een belangrijk deel van de collectie is inmiddels gescand: ruim 8000 foto's kunt u momenteel online bekijken. U kunt eenvoudig zoeken op elk gewenst woord, maar uitgebreid zoeken op datum, onderwerp of plaats is ook mogelijk. momenteel worden inspanningen verricht om ook andere documentatie via de mediabank toegankelijk te maken.

Zoeken met behulp van filter (uitgebreid zoeken)

Met behulp van het filter is het mogelijk meerdere zoekcriteria te combineren. Voor eenvoudige zoekopdrachten gebruikt u het venster linksboven. In de filterkoppen boven de kolommen is het mogelijk een vrije keuze in te geven of bij een aantal velden gebruik te maken van een keuzemenu via een scroll-down menu. In principe wordt u geholpen doordat mogelijke resultaten tijdens het invullen al getoond worden. In principe werken de ingevulde filters als criteria die allemaal (‘alle condities’) in de beschrijving van het record moeten voorkomen.

Zoeken op de kaart

Met behulp van onze geografische weergave van de in de beeldbank opgenomen foto’s krijgt u snel een indruk waar foto’s zijn gemaakt. Voor de juiste weergave van het adres zijn we afhankelijk van OpenStreetmap. Het kan zijn dat daardoor kleine verschillen met de werkelijke situatie zichtbaar zijn. De kleuren en cijfers in de cirkels geven snel een indruk van de aantallen foto’s op locatie. Rood is 1 enkele foto, groen 2-9, geel 10-99 en oranje 100 of meer. Let op: soms liggen de cirkels van meerdere collecties over elkaar als om hetzelfde adres gaat. Vink dan één of meerder collecties uit met behulp van de menuknop rechtsboven om de onderliggende cirkels te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Auteursrecht is het recht van de maker (“auteur”) om te beslissen over het al dan niet verveelvoudigen (kopiëren - dupliceren) en/of openbaar maken (publiceren) van zijn/haar werk. Auteursrecht heeft niet alleen betrekking op boeken en dergelijke, maar op ieder tastbaar resultaat van een oorspronkelijke, creatieve geest; dus ook op brieven, ontwerpen, gedichten, films en foto’s en geldt voor minimaal 70 jaar.

De heemkundevereniging spant zich in om auteursrechthouders vast te leggen en overeenkomsten te sluiten met de rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten van de in deze beeldbank aangeboden foto’s en afbeeldingen. Voor zover dat nog niet, onvolledig of onjuist mocht zijn gebeurd, kunnen de rechthebbenden zich wenden tot de beeldbankbeheerder.

Reacties?

Uiteraard beseffen we dat de beschrijvingen van de foto’s niet altijd compleet zijn of misschien zelfs fouten bevatten. Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons dan weten via de ‘reageer’ knop bij de betreffende afbeelding of stuur ons een mail via info@maas-enswalmdal.

 

Begunstigers

Technologiesponsor