Onderwijs

Weinig is zo dynamisch als het onderwijs. Voortdurend dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Immers het onderwijs kan niet los worden gezien van de rest van de maatschappij. Leermiddelen, leerboeken en methodes verouderen snel. Omdat het onderwijs ook hierdoor een stuk historie beschrijft is er binnen onze vereniging altijd belangstelling voor dit onderwerp geweest. Zo is er een omvangrijke collectie voorwerpen, boeken, kaarten en ander materiaal op dit terrein opgebouwd. Met het verzamelde materiaal worden exposities over het onderwijs gehouden als weerspiegeling van onze veranderende maatschappij.

Inmiddels is het grootste deel van onze omvangrijke collectie geïnventariseerd. Er is echter nog veel werk te doen en ook moet een en ander nog eens worden bijgehouden.

Wilt u op dit gebied een bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met de heemkundevereniging of met Paul Bloemen, tel. 077-4743636, e-mail: paul.bloemen@home.nl.

 

Begunstigers

Technologiesponsor