Werkgroep archeologie

De omgeving van Belfeld, Beesel, Reuver en Swalmen is al ver voor onze jaartelling bewoond geweest. Door nieuwbouw, wegenaanleg, ruilverkavelingen, ontgrondingen en landbouwactiviteiten worden bodemsporen en andere overblijfselen die hieraan herinneren (deels) verstoord of vernietigd.

In de afgelopen decennia hebben amateurarcheologen door middel van waarnemingen en opgravingen, op die plaatsen waar het bodemarchief dat verloren gaat, zo goed mogelijk gedocumenteerd. In onze regio is op dit gebied de Werkgroep archeologie van de heemkundevereniging actief. Deze doet aan veldverkenningen, d.w.z. het aflopen van akkers op zoek naar vondsten.

Daarnaast doet zij waarnemingen bij graafwerkzaamheden. Tevens worden allerlei plannen zoveel mogelijk op de voet gevolgd en indien nodig wordt een noodonderzoek uitgevoerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van het leven van onze voorouders. We krijgen informatie over wat ze aten, hoe ze woonden en leefden en wat hun dagelijkse bezigheden waren. De amateurarcheologen zijn dan ook zogezegd, de ‘ogen en de oren ‘ van de vakwereld.

Door de vaststelling in 2007 van de wet op de archeologische monumentenzorg (AMZ), een uitvloeisel van het verdrag van Malta (de verstoorder betaalt), vervult de gemeente een belangrijke rol in het verplichte archeologische onderzoek. Hiermee zal het werk van de plaatselijke amateur-archeoloog nog meer aan belang winnen. Zeker nu gemeenten hun beleid op archeologisch gebied hebben vastgelegd in een archeologisch beleidsplan. Hierdoor zal het minder gauw voorkomen dat, zonder onderzoek, overblijfselen uit het verre verleden zomaar op de schop gaan. Het uitgangspunt is namelijk in principe om belangrijke zaken zoveel mogelijk voor het nageslacht te behouden.

Verder voert onze werkgroep archeologie onder professionele leiding en in overleg met de gemeente opgravingen uit binnen haar studiegebied. Al deze vondsten en gegevens worden geregistreerd, getekend en gefotografeerd. De uitwerking wordt in een verslag en/of een artikel in het jaarboek voor derden gepresenteerd. Een belangrijk stuk informatie uit ons verre verleden dat anders verloren zou zijn gegaan, wordt op deze wijze vastgelegd.

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraagt u zich af of dit soort werk voor u een aardige vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn? Wilt u wellicht ook meehelpen bij een archeologisch onderzoek of bij andere activiteiten van de Werkgroep Archeologie? Kom dan eens vrijblijvend op een maandagavond naar ons verenigingslokaal. U kunt uiteraard ook telefonisch of per mail informatie krijgen. Neem in dat geval s.v.p. contact op met Wiel Luys, 077-4743098 of per e-mail: w.luys@home.nl.

 

 

Begunstigers

Technologiesponsor