Werkgroep kruisen en kapellen Belfeld

Sinds 2008 beschikt de Heemkundevereniging over een Werkgroep Kruisen en Kapellen Belfeld. Deze functioneert zelfstandig naast de al sinds 1986 bestaande werkgroep voor de gemeente Beesel.

Dit devotiekruis is door onze werkgroep geplaatst bij gelegenheid van de opening van de nieuwe fietsbrug over de A 73 (14 april 2012). Het betreft een gietijzeren kruis met afbeelding van een madonna en bevestigd op een bord van tropisch hardhout.Tevens is een beplanting met haagbeuken aangebracht.

Ook in Belfeld is behoefte om aan de daar aanwezige kruisen, kapellen en andere religieuze beelden structureel aandacht te besteden. De onderhoudstoestand en de omgeving van een aantal van deze objecten laat, in de ogen van de heemkundevereniging, te wensen over.
Op 6 oktober 2008 vond de oprichtingsvergadering van de werkgroep plaats. Op dit moment bestaat de werkgroep uit Wim van Diepen, Piet Strous en Jan Coopmans. Doel is het in stand houden en verzorgen van de diverse kruisen, kapellen en beelden in het dorp.
Als één van de eerste taken werd geïnventariseerd van wat er in het dorp op dit gebied aanwezig is, wie de eigenaar is, wie het onderhoud verzorgt en hoe de algemene toestand is. Die lijst bevat nu een kleine dertig monumentjes. Verder zijn er plannen voor het uitzetten van een wandelroute langs al deze monumentjes e.e.a. in overleg met Stichting Brookkank.
Mocht U zich geroepen voelen om mee te werken om het plaatselijk cultuurgoed in Belfeld in stand te houden, en de handen uit de mouwen te steken, kunt U zich opgeven bij de voorzitter van de werkgroep: 
Wim van Diepen, tel. 077-4751987; e-mail: wimvandiepen@home.nl

 

 

Begunstigers

Technologiesponsor