Monumenten en beeldbepalende panden

De afgelopen eeuwen werden er door onze voorouders vele bouwwerken opgericht. Door verwaarlozing, sloop en de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de oude gebouwen in onze regio verloren gegaan. Toch zijn er nog heel wat monumenten en beeldbepalende panden aanwezig, die de moeite meer dan waard zijn om te behouden voor het nageslacht. En met name dit laatste behoort tot de doelstelling van onze heemkundevereniging.

Een drietal mensen coördineren de verenigingsactiviteiten op dit gebied en trachten mede vorm te geven aan het monumentenbeleid van de gemeente Beesel, Belfeld (gemeente Venlo) en Swalmen (gemeente Roermond).

Onze vereniging is in de gemeentelijke monumentencommissie van Beesel vertegenwoordigd door Wiel Luys. De belangen in Swalmen worden door Henri Smeets behartigd in het Monumentenoverleg van de gemeente Roermond. Twan Ernst onderhoudt de contacten met de sectie Erfgoed binnen de gemeente Venlo.

Voor Belfeld is het aanspreekpunt:
Twan Ernst, tel. 077-4753540, e-mailadres: twanernst@ziggo.nl

Voor Beesel-Reuver is het aanspreekpunt:
Wiel Luys, tel. 077-4743098, e-mail adres: w.luys@home.nl

Voor Swalmen is het aanspreekpunt:
Henri Smeets, tel. 0475-502241, e-mailadres: h_smeets@hotmail.com

 

Begunstigers

Technologiesponsor