Werkgroep Bijzondere activiteiten

Op 7 maart 2016 is als nieuwe loot binnen de werkgroepen, de werkgroep Bijzondere Projecten opgericht. De werkgroep heeft als doelstelling: Het samenbrengen, documenteren, inventariseren en zo mogelijk exposeren of publiceren van voorwerpen en/of documenten, betrekking hebbende op Bijzondere Projecten, gerelateerd aan het werk van de Heemkunde Vereniging  Maas- en Swalmdal. De werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden, verspreid over het werkgebied, uit Beesel, Reuver en Belfeld met de volgende taakverdeling: Geert Franssen (voorzitter), Wiel Killaars (lid), Jan Coopmans (secretaris), Wim Rovers (lid), Thei Derks (penningmeester).

Deze groep bestond echter al veel langer, want in deze samenstelling werd in februari 2014 al begonnen met de voorbereiding van een in mei 2015 gehouden expositie over de Tweede Wereldoorlog onder de titel ‘Oorlogsleid tösse Maas en Prusebos’. Na een openstellingsduur van 25 dagen werd op 21 mei geconstateerd dat ruim 2000 personen de expo bezocht hadden. Een mooi resultaat! Nadat alle spullen weer ter bestemder plaatse waren bezorgd, kreeg de groep ‘ontwennings-verschijnselen’. Daarom is besloten de tijdelijke werkgroep een permanent karakter te geven en bij elkaar te blijven. Een half jaar later diende zich al een nieuw project aan. Op verzoek van de gemeente Beesel werd in Reuver één van de vele lege etalages, in dit geval van de voormalige apotheek aan de Rijksweg, van een nieuwe inhoud voorzien. Er is een expositie opgezet over de ‘Grofkeramische Industrie in Reuver’. Gezien de grote dagelijkse belangstelling voor de etalages, die 's avonds verlicht zijn, is dit een aansprekend onderwerp, dat nog erg leeft onder de plaatselijke bevolking. Daarnaast is - eveneens op verzoek van de Gemeente Beesel - in het kader van Bevrijdingsdag op 5 mei 2016 een kleine aankleding gegeven aan het algemeen programma in het Atrium van Woongoed 2-Duizend.

Toekomst

Het hoofddoel voor de nabije toekomst ligt echter op de geschiedenis van de laatste jaren van ‘Nederlandsch Indië’ en de verhalen, foto's en voorwerpen van ‘onze jongens overzee’ uit ons werkgebied en hun contact met het Katholiek Thuisfront.

 

Begunstigers

Technologiesponsor