Werkgroep Limburgse klokken en uurwerken

De werkgroep Limburgse klokken en uurwerken stelt zich tot doel het bestuderen en beschrijven van de openbare en particuliere tijdmeting binnen ons werkgebied en de verdere regio. Verder wordt in brede zin onderzoek verricht naar bouwers van deze uurwerken. De werkgroep heeft vastgesteld dat in onze regio nog talrijke uurwerken uit de 18e en 19e eeuw bewaard zijn gebleven. De handwerklieden die deze huisuurwerken vervaardigden  woonden in de steden maar konden evenzo in dorpen hun beroep uitoefenen.

De werkgroep wil voor studiedoeleinden graag in contact komen met mensen die over een Limburgs uurwerk beschikken. Een en ander wordt vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van de eigenaar zullen gegevens en/of conclusies niet openbaar worden gemaakt. Uiteraard stellen we iedereen die aan ons onderzoek meewerkt, in het bezit van de gegevens van het onderzoek. Beschikt u over een oud Limburgs uurwerk, wilt u dan s.v.p. met ons contact opnemen?

Voorzitter van de werkgroep:
Walther Brouns, Burg. Janssenstraat 18, 5954 BR Beesel, tel. 077-4748288, email: w.brouns@ziggo.nl

Jaarverslag 2016 Werkgroep Limburgse klokken en uurwerken

Ook het afgelopen jaar was  de werkgroep weer actief met het beschrijven en fotograferen van uurwerken en uurwerkmakers uit onze en uit de aangrenzende regio. Bezoeken aan archieven en speuren op internetsites om bv. de genealogie van  uurwerkmakers in kaart te brengen vergden concentratie en veel tijdsinvestering. De afwisseling in de plaatsen, waar we de uurwerken vaak aantroffen was heel divers, maar dat maakte deze zoektochten ook zo interessant. De bezitters waren vaak trots op hun familie-erfstuk en wilden er graag alles van weten. Hierdoor krijgen we vaak een goede indruk over de geschiedenis van een klok. Ook ontstond zo vaak inzicht in familiegeschiedenissen en volgden discussies waardoor aan bezoeken een extra dimensie gegeven werd. Het vergelijken van uurwerken van een bepaalde maker vormde een belangrijk onderdeel van onze studie met als gevolg nieuwe inzichten en conclusies. Het verschafte ons verder een beter inzicht in de technische vaardigheden van de betreffende maker.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor