Werkgroep kruisen en kapellen Beesel

In samenwerking met de gemeente Beesel is in 1986 de Werkgroep Kruisen en Kapellen Beesel opgericht. De werkgroep bestaat momenteel uit Wiel Killaars, Jan Verheijen, Niek van Deuzen en Kreijn Levels. De werkgroep verzamelt gegevens over met name de kruisen en kapellen in de gemeente Beesel, maar het is vooral een werkgroep, die daadwerkelijk de handen uit de mouwen steekt. Ze controleert, onderhoudt, repareert en restaureert de kruisen en kapellen in Beesel en Reuver. 
Eens per jaar, in het voorjaar, worden alle kruisen en kapellen geïnspecteerd door de werkgroep samen met Frans Tegels en Geert Bakker van de gemeente Beesel.
Daarna gaat de werkgroep van start om een en ander weer in orde te maken. In 2009 moest op een bestand van 14 stuks maar liefst aan 10 kruisen en kapellen herstelwerk plaatsvinden. Begin 2010 zijn hiervan 8 stuks gereed. Voor onze zustergroep, de werkgroep kruisen en kapellen in Belfeld hebben we dit jaar in Beesel het nieuwe houtwerk gemaakt voor het kruis van Geloo.
Verder worden diverse kapellen regelmatig bevoorraad met kaarsen (pitjes) en worden de offerblokken geleegd.
In 2008 zijn na 3 inbraken de uiteenlopende schades hersteld.
Wie mee wil helpen met het in stand houden van het bestand kruisen en kapellen kan contact opnemen met de Heemkundevereniging of met de voorzitter van de werkgroep:

Wiel Killaars tel. 0774742825 of w.killaars@ziggo.nl

De Antoniuskapel in Beesel is weer prachtig versierd Paasversiering in de Bakheikapel in Beesel

 

Jaarverslag 2017 Kruisen en kapellen Beesel
Dit jaar was het voor de werkgroep een Koninklijk jaar. G. Schoolmeesters werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor het kapelletje ‘de Onderste Hof‘. Het aantal leden van de werkgroep bleef ongewijzigd. Zoals ieder jaar werden aan de kapellen en wegkruisen versieringen aangebracht vóór de feestdagen. Eén maal is er aangifte gedaan wegens vernieling en inbraak. De Bakheidekapel is van binnen en van buiten helemaal gerenoveerd. Mede door bijdragen van derden is de renovatie voorspoedig verlopen. Het wegkruis aan de Kesselseweg is na een reparatie terug geplaatst.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor