Werkgroep kruisen en kapellen Beesel

In samenwerking met de gemeente Beesel is in 1986 de Werkgroep Kruisen en Kapellen Beesel opgericht. De werkgroep bestaat momenteel uit Wiel Killaars, Jan Verheijen, Niek van Deuzen en Kreijn Levels. De werkgroep verzamelt gegevens over met name de kruisen en kapellen in de gemeente Beesel, maar het is vooral een werkgroep, die daadwerkelijk de handen uit de mouwen steekt. Ze controleert, onderhoudt, repareert en restaureert de kruisen en kapellen in Beesel en Reuver. 
Eens per jaar, in het voorjaar, worden alle kruisen en kapellen geïnspecteerd door de werkgroep samen met Frans Tegels en Geert Bakker van de gemeente Beesel.
Daarna gaat de werkgroep van start om een en ander weer in orde te maken. In 2009 moest op een bestand van 14 stuks maar liefst aan 10 kruisen en kapellen herstelwerk plaatsvinden. Begin 2010 zijn hiervan 8 stuks gereed. Voor onze zustergroep, de werkgroep kruisen en kapellen in Belfeld hebben we dit jaar in Beesel het nieuwe houtwerk gemaakt voor het kruis van Geloo.
Verder worden diverse kapellen regelmatig bevoorraad met kaarsen (pitjes) en worden de offerblokken geleegd.
In 2008 zijn na 3 inbraken de uiteenlopende schades hersteld.
Wie mee wil helpen met het in stand houden van het bestand kruisen en kapellen kan contact opnemen met de Heemkundevereniging of met de voorzitter van de werkgroep:

Wiel Killaars tel. 0774742825 of w.killaars@ziggo.nl

De Antoniuskapel in Beesel is weer prachtig versierd Paasversiering in de Bakheikapel in Beesel

 

Jaarverslag 2016 Kruisen en kapellen Beesel

De werkgroep zorgt niet alleen voor versieringen tijdens de feestdagen en evenementen op de kalender, maar ook voor realisatie van reparaties, onderhoud en renovatie van de monumenten. Dit alles na overleg met de gemeente Beesel, heemkundevereniging en andere belanghebbenden. Tot het werkterrein van de werkgroep Kruisen en Kapellen behoren: Kapel bakheide, drie kapellen aan de Antoniusstraat, drie kapellen in Rijkel en het kruisbeeld op het kruispunt Past. Vranckenlaan/Kesselseweg. Bij dit kruisbeeld  is schade ontstaan door een verkeersongeluk. Herstel van de schade is door de werkgroep ter hand genomen.
In Januari begon de werkgroep  met het opruimen van kerstversieringen bij de diverse locaties. In maart waren de paasversieringen aan de beurt. Juni stond in het teken van het Draaksteken en werd er versierd b.g.v. de processie bij kasteel Nieuwenbroeck. In juni werden rozen geplant bij de diverse kapellen. In oktober werd gras gemaaid bij diverse kapellen en in december werden kersttraktaties opgehaald en rondgebracht.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor